A new version of MinkPolice Control Panel is available. Try it now!

En Ny Generation
af Alarmsystemer til Fælder

Betingelser for brug af webbaseret software til MinkPolice.

  1. ALERT HOUSE ApS og MinkPolice team er ikke ansvarlig for nogen former for skade eller omkostninger, som skyldes fejl på MinkPolice hardware eller software, uanset fejlens natur. Sådanne omkostninger omfatter også uventede omkostninger til SIM-kort forårsaget af fejl i MinkPolice-serveren, MinkPolice hardware, herunder servernedbrud.
  2. Enhver bruger som tilføjes listen over modtager (SMS eller email) samtykker automatisk med betingelserne i dette dokument. En bruger, som registrerer en profil på MinkPolice serveren er ansvarlig for at informere andre parter på profilens liste over modtagere om disse betingelser for brug af systemet.
  3. ALERT HOUSE ApS skal bestræbe sig på at korrigere enhver fejl i serversoftware inden for rimelig tid efter at have fået skriftlig besked om fejlen.
  4. ALERT HOUSE ApS har ikke ret til at videregive informationer om registrerede brugere til tredjepart uden forudgående accept fra pågældende bruger.
  5. ALERT HOUSE ApS ejer rettighederne til grafisk design og serversoftware, og brugere af MinkPolice har ikke ret til at kopiere eller på nogen måde videregive grafisk indhold fra denne hjemmeside uden forudgående accept fra ALERT HOUSE ApS.